Om oss

Hans och Milla Ohlson


Vi bor på Hönö, en ö utanför Göteborg. Milla är 57 och Hans är 58 och har tre barn och ett barnbarn. Hans är säljare och Milla är arbetsterapeut. Köpte första segelbåten, Marieholm 26, 1983 och seglat sedan dess. Efter att varje sommar ha seglat utmed Bohuskusten och till Danmark och Norgesamt ibland till Tyskland har en långsegling länge varit en dröm som nu äntligen skall förverkligas. Hans innehar skepparexamen och är kapten. Milla är matros och en klippa i köket.

© Copyright s/y Blue Marlin